Wizualizacja produkcji

Wizualizacja produkcji obrazuje przepływ danych w procesie produkcyjnym i pozwala na śledzenie jaki status ma dany etap. Formę prezentacji dostosowujemy do specyfiki danego zakładu. Niezależnie od zawartości i nazewnictwa
(TPS, TPM, Kanban, Kamishibai, 5M, 5S, Jidoka, Fifo, Kaizen, Makigami, SMED, ...) tworzne przez nas tablice
mają na celu usprawnienie produkcji.