Oznakowanie BHP

Znaki BHP są istotnym elementem struktury bezpieczeństwa w każdej firmie. Produkty służące do oznakowania
pomieszczeń i urządzeń mające za zadanie zwiększanie bezpieczeństwa miejsca pracy, ułatwiające orientację
w miejscach produkcyjnych i ewakuację podczas niebezpiecznych sytuacji. Jesteśmy producentem oznakowania BHP,
dzięki czemu zawsze dostosowujemy technikę oraz materiały do indywidualnych potrzeb klienta.